Thursday, August 13, 2009

Lilawati Abdul Wahab, UiTM - Bangunan Bersejarah

Lilawati Ab Wahab, A. Ghafar Ahmad and Badaruddin Mohamed (2008) Penyesuaigunaan Semula Bangunan Bersejarah Sebagai Hotel Bagi Menyokong Industri Pelancongan Warisan Negara.PROCEEDINGS OF 7th. ANNUAL CONFERENCE MANAGEMENT IN CONSTRUCTION RESEARCHERS' ASSOCIATION (MICRA), 18-19th. JUNE 2008, KULLIYYAH OF ARCHITECTURE & ENVIRONMENTAL DESIGN, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (IIUM) [web][pdf]

No comments:

Post a Comment