Saturday, March 31, 2012

Halmi Zainol, UiTM, PhD - Sistem Perancangan Fizikal Di Malaysia.

Halmi Zainol  and Abdul Rashid Abdul Aziz (2010) Personal Adjustment for Expatriate Malaysian Project Executives in Host Country. International Journal of Arts and Sciences 3(13), pg 213 - 230 [pdf]
---------------------------------

Halmi Zainol (2009), Sistem Perancangan Fizikal Di Malaysia : Satu Tinjauan Ringkas. UFORIA UiTM. Vol.1, Jilid 1, m.s 1-13. ISBN:978-983-2721-02-4 [pdf]
--------------------------------

Halmi Zainol (2000) Pendahuluan Kepada Perancangan Fizikal. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). UiTM Shah Alam. ISBN : 967-958-120.9 [Bab 1-sila download-pdf]

Halmi Zainol et al., (2009) Perspektif Perancangan. Pusat Penerbitan Universiti (UPENA). UiTM Shah Alam. ISBN : 978-967-305-161-8
--------------------------------

Halmi Zainol (2008) Penilaian Pengurusan Ekspatriat Bagi Pengurus Projek Malaysia Di Negara Tamu (Host Country), Prosiding Seminar Penyelidikan Alam Bina UiTM Perak.
--------------------------------

Halmi Zainol, Mohd Hasrol Haffiz Aliasak dan Ashrof Zainuddin (2007) Pembangunan Hartanah Di Bandar Baru Seri Iskandar Ke Atas Perubahan Pendapatan Dan Pendidikan Masyarakat Tempatan. Prosiding Seminar Kebangsaan Rupabandar Malaysia, Orient Star, Lumut, 28-29 November, 2007. ms. 94-101. ISBN : 987-983-43548-0-0
--------------------------------

Halmi Zainol (2007) Pelaksanaan MurniNet di Pusat-Pusat Utama di Setiap Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak. Rundingan Terus dengan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Perak. Perak Darul Ridzuan.
--------------------------------

Halmi Zainol, Norhasandi Mat dan Noor Roslinda Amir Ishak (2004) Minat Pelajar Terhadap Kursus Di Dalam Mempengaruhi Kehadiran Ke Kuliah. Prosiding CSSR, Crowe Hotel, Sarawak, 19–21 Mei, 2004.
--------------------------------

Halmi Zainol (2004). Sources of data. Projek Penyelidikan JPBW UiTM Perak
--------------------------------

Halmi Zainol, Mohd Hasrol Haffiz Aliasak dan Ashrof Zainuddin (2004) Pembangunan Hartanah Di Bandar Baru Seri Iskandar Ke Atas Perubahan Pendapatan Dan Pendidikan Masyarakat Tempatan. Institut Penyelidikan dan Pengkomersilan (IRDC) UiTM Shah Alam.
---------------------------------

Halmi Zainol, Norhasandi Mat dan Noor Roslinda Amir Ishak (2002) Minat Pelajar Terhadap Kursus Di Dalam Mempengaruhi Kehadiran Ke Kuliah. Institut Penyelidikan dan Pengkomersilan (IRDC) UiTM Shah Alam.
---------------------------------

Halmi Zainol dan Abdul Rashid Abdul Aziz (1999). Pemaju Perumahan Bumiputera : Satu Analisis.(1999). The Malaysian Suryeyor, 4th. Quarter 1999.
--------------------------------

Halmi Zainol (1998). Garis Anjak Undur Bangunan - Piawaian Perancangan. Ensiklopedia Sains dan Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia dan Dewan Bahasa dan Pustaka, ISBN: 983-62-7335-2
---------------------------------

Halmi Zainol, Amelia Ahmad dan Aszhar Abdul Rahman (1996) Kajian Gunatanah Bagi Kawasan Majlis Daerah Kinta Barat. Majlis Daerah Kinta Barat.
--------------------------------

Halmi Zainol (1996) Proses Penyediaan Rancangan Pemajuan di Malaysia - Mengimbas Proses Perancangan Bandar. MINDA,
---------------------------------

Halmi Zainol (1994) Implikasi Kawalan Pembangunan. Prosiding Seminar Kerajaan Tempatan Negeri Perak Darul Ridzuan. Lumut. Perak.
---------------------------------

Halmi Zainol. Abdullah Mohamad Said, Pathooraman Abu (1994) Kajian Kesesuaian Pembangunan Di Kawasan Teluk Batik Di Dalam Menggalakkan Industri Pelancongan. Pusat Penyelidikan dan Perundingan (PPP), ITM Shah Alam.
---------------------------------

Halmi Zainol dan Ismail Samsuddin (1993) Perancangan Fizikal Dan Reka Bentuk Tempatan Majlis Daerah Manjung. MINDA ITM Perak. Bil. 1, 1993, h. 1-16
---------------------------------

Halmi Zainol (1990) Imbalance For Regional Economy In East And West Malaysia. MINDA UiTM Perak.
---------------------------------