Wednesday, December 16, 2009

Hayroman Ahmad, UiTM, PhD - Success Criteria of Public Hospital Construction Project in Malaysia

Hayroman, A. (2008) Success Criteria of Public Hospital Construction Project in Malaysia. Ph.D. Thesis, University Science of Malaysia, Penang Malaysia.
-------------------------

Hayroman Ahmad, Abdul Rashid Abdul Aziz dan Mastura Jaafar (2009) Success Criteria for Public Hospital Construction Project in Malaysia: A conceptual framework based on pilot survey, Bengkel Online Publication Management, Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar, Perak, 22 Disember.[pdf]
-------------------------

Hayroman Ahmad, Abdul Rashid Abdul Aziz and Mastura Jaafar (2007) Pengukur Kriteria Kejayaan ‘proses’ Pembinaan Hospital Awam Berpendekatan Rekabentuk dan Bina (R&B) di Malaysia-Satu Kajian Empirikal. Persidangan Kejuruteraan Awam 2007 (AWAM’07), USM, 29-31 Mei 2007, Langkawi, Kedah. [pdf]
-------------------------

Hayroman Ahmad, Abdul Rashid Abdul Aziz and Mastura Jaafar (2006) Kriteria Kejayaan Projek Pembinaan Reka dan Bina Hospital Kerajaan di Malaysia-Satu kajian awal. MICRA Conference, IIUM, Kuala Lumpur, 20-21 June. [pdf]
--------------------------

Hayroman Ahmad (2005) Perselisihan dan persefahaman semasa peringkat pembinaan dari perspektif pengguna. Episteme-The Academic & Professional Journal of UiTM Perak, Malaysia, Vol. 3, Number 1, June, pp 61-66

No comments:

Post a Comment