Tuesday, May 26, 2009

Aszhar Ab Rahman, UiTM - Kajian Gunatanah

Idrus Abd Shukor,Mohamed Noor Mohid dan Aszhar Ab Rahman (2002), Pasar Awam:Ke arah Mengembalikan Kegemilangan Sosio Ekonomi dan Kebudayaan Masyarakat Setempat,, Researcah Management Institute(RMI), Shah Alam, Malaysia. [pdf]
---------------------------------


Mohamed Noor Mohid, Idrus Abd Shukor dan Aszhar Ab Rahman (2003), Kajian Kemudahan Pelajar: Universiti Teknologi MARA, Kampus Seri Iskandar Cawangan Perak. Research Management Institute (RMI), Universiti Teknologi MARA Shah Alam, Malaysia [pdf]
----------------------------

Halmi Zainol, Amelia Ahmad dan Aszhar Abdul Rahman (1996) Kajian Gunatanah Bagi Kawasan Majlis Daerah Kinta Barat. Majlis Daerah Kinta Barat.

No comments:

Post a Comment