Sunday, June 28, 2009

Amir Hussin Baharuddin, USM, PhD - Kaedah Kuantitatif: Suatu Pengenalan

Prof Dr Amir Hussin Baharuddin
Penerbitan

Amir Hussin Baharuddin (1989) Kaedah Kuantitatif: Suatu Pengenalan. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Kuala Lumpur. [pdf]

No comments:

Post a Comment