Tuesday, March 23, 2010

Mohd Hafiz Saberi, UiTM - In Search of Competencies of an Exceptional Quantity Surveyor in Public Entity: Building a Theoretical Foundation


Mohd Hafiz S. et. al. (2012). “Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pembentukan Kerjaya Pelajar Dalam Bidang Ukur Bahan: Tinjauan Awal Di Universiti Teknologi MARA (Perak)”. Prosiding Seminar Kebangsaan MACFEA Ke 16 ‘Kelestarian & Kualiti Hidup’, 10 – 11 Julai 2012. Palm Garden Hotel, Putrajaya Malaysia. Pp 376 (ISBN 978-10618-2-4) [pdf]
 ------------------------------

Mohmad Mohd Derus, Othman Mohd Yunus, and Mohd Hafiz Saberi (2009).In Search of Competencies of an Exceptional Quantity Surveyor in Public Entity: Building a Theoretical Foundation. Proceeding of Seminar Alam Bina II, Faculty of Architecture, Planning and Surveying, Universiti Teknologi Mara Perak (UiTM), 14th October. [pdf]
------------------------------

Norbaizura Abu Bakar, Mohd Hafiz Saberi, Nasruddin Faisol, Mohmad Mohd Derus, Suhaila Ali and Farhan Md Dahlan (2012) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Kursus Profesional di Universiti Awam di Malaysia:Tinjauan Awal.1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment (ICITSBE 2012), 16 – 17 April 2012. Universiti Teknologi Mara (Perak) Malaysia. Pp 49 (ISBN 978-967-5741-06-7) [pdf1] [pdf2]
------------------------------

No comments:

Post a Comment