Tuesday, April 13, 2010

Ahmad Faisal Alias, UiTM - Artisanal Fisheries Management in Malaysia: Environmental Barriers and Opportunities.

Ahmad Faisal Alias, Mohd Bakri Ishak and Sutarji Kasmin (2009). Artisanal Fisheries Management in Malaysia: Problems and Opportunities. Paper presented at the National Seminar, Current Issues and Challenges in Environmental Quality Management in Malaysia. Marriott Hotel, Putrajaya, 2-3 December 2009. [pdf]


Ahmad Faisal Alias (2005) Kajian Pola Laporan Isu-Isu Berkaitan Alam Sekitar Dalam Akhbar-Akhbar Perdana Tempatan. Institut Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Malaysia. [pdf]
--------------------------------------

No comments:

Post a Comment