Monday, April 05, 2010

Ahmad Marzukhi Monir, UiTM, PhD - Nilai Reruang Rumah Tradisional Melayu : Pengaruh Falsafah Islam Dalam Reka Bentuk Rumah Di Semenanjung Malaysia

Norhasandi Mat, Mohd Sabrizaa Abd Rashid & Ahmad Marzukhi Monir (2010) Rumah Bumbung Melayu : Penelitian Terhadap Bentuk & Komponen Ruang Dalaman. Simposium Nusantara 7, 23 Mac, Auditorium Taman Budaya, Ipoh, Perak. [pdf]
------------------------------

Ahmad Marzukhi Monir (2007) Nilai Reruang Rumah Tradisional Melayu : Pengaruh Falsafah Islam Dalam Reka Bentuk Rumah Di Semenanjung Malaysia. Tesis PhD, Universiti Sains Malaysia.

Cited by:

1. Norhasandi Mat, Sabrizaa Rashid, Zulkifli Hanafi (2008), Rumah Bumbung Melayu Perak (RBMP) : Analisis Rekabentuk dan Ruang Dalaman dan Perkaitannya dengan Zaman Ujian (1800 - 1900), STSS Conference, M.S. Garden hotel, Kuantan, 3 - 4 June 2008. [pdf1]

No comments:

Post a Comment